Xu hướng khối lượng giá (PVT)

Định nghĩa

Chỉ báo Xu hướng Khối lượng Giá (PVT) là một chỉ báo dựa trên động lượng được sử dụng để đo lường dòng tiền. PVT tương tự như một công cụ phân tích kỹ thuật khác; Về Khối lượng Cân bằng (OBV) trong đó nó là sự tích lũy của khối lượng. Trong khi OBV cộng hoặc trừ tổng khối lượng hàng ngày tùy thuộc vào đó là ngày tăng hay ngày giảm, PVT chỉ cộng hoặc trừ một phần của khối lượng hàng ngày. Số lượng khối lượng được thêm vào hoặc bị trừ vào / từ tổng PVT phụ thuộc vào lượng giá của ngày hiện tại tăng hoặc giảm so với giá đóng cửa của ngày hôm trước. Xu hướng Khối lượng Giá (PVT) chủ yếu có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng, cũng như phát hiện các tín hiệu giao dịch có thể có do sự phân kỳ.

Cách tính

PVT = [((Hiện tại đóng - Trước đó đóng) / Trước đó đóng) x Khối lượng] + TrướcPVT

Những điều cần biết

Xu hướng khối lượng giá (PVT) được sử dụng để đo động lượng hoặc áp lực mua và bán. Khi khối lượng điều chỉnh giá vào ngày tăng cao hơn giá điều chỉnh khối lượng vào ngày giảm, thì PVT tăng. Khi khối lượng điều chỉnh giá vào ngày giảm giá vượt giá khối lượng điều chỉnh vào ngày tăng, thì PVT giảm. Điều này có nghĩa là khi PVT tăng, áp lực mua tăng và khi PVT giảm, áp lực bán tăng lên. Lý thuyết cơ bản đằng sau chỉ báo Xu hướng Khối lượng Giá là khối lượng đi trước giá. Điều này rất quan trọng vì nó cho phép PVT được sử dụng cho một số mục đích khác nhau. Nó có thể được sử dụng để xác định hoặc xác nhận xu hướng chung. Nó cũng có thể được sử dụng để dự đoán chuyển động giá sau khi phân kỳ.

Những điều cần tìm

Xác định xu hướng

Xu hướng Khối lượng Giá (PVT), giống như Khối lượng Trên Cân bằng (OBV), rất hữu ích để xác định hoặc xác nhận xu hướng thị trường tổng thể. Điều này có thể hữu ích để xác nhận các tín hiệu hoặc thiết lập được tạo ra bởi các tín hiệu bổ sung dựa vào khả năng xác định xu hướng để có hiệu quả. Ngoài ra, dựa trên lý thuyết rằng sự dao động của dòng khối lượng điều chỉnh giá theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực (áp lực mua và bán) trước những thay đổi về giá, PVT cũng có thể xác định các xu hướng đảo ngược tiềm năng. Nhiều nhà phân tích kỹ thuật cho rằng PVT là sự thể hiện chính xác hơn các điều kiện thị trường vì thực tế là khối lượng đã được điều chỉnh giá. PVT thường phản ánh rất sát diễn biến giá thị trường.

Phân kỳ

Sự phân kỳ xảy ra khi chuyển động giá không được chỉ báo xác nhận. Trong nhiều trường hợp, những phân kỳ này có thể chỉ ra một sự đảo chiều tiềm năng. Đặc biệt là khi xem xét tiền đề đằng sau chỉ báo PVT là sự thay đổi khối lượng điều chỉnh giá tích cực và tiêu cực trước những thay đổi về giá.

PVT tăng giá Phân kỳ xảy ra khi giá giảm nhưng PVT tăng.

PVT giảm Phân kỳ xuất hiện khi giá tăng nhưng PVT giảm.

Tóm lược

Xu hướng khối lượng giá (PVT) là một công cụ phân tích kỹ thuật tốt để đo lường áp lực mua và bán. Nhiều người cho rằng áp lực mua và bán có trước những thay đổi về giá, làm cho chỉ báo này trở nên có giá trị. Đặc biệt, các phân kỳ luôn được lưu ý vì có thể xảy ra sự đảo chiều trong xu hướng hiện tại. Hãy nhớ rằng chỉ báo này rất giống với chỉ báo Khối lượng cân bằng (OBV). Tuy nhiên, nó thường được xem là gắn chặt hơn với biến động giá hiện tại vì nó tích lũy khối lượng đã điều chỉnh giá hơn là tổng khối lượng. Tuy nhiên, đối với hầu hết các chỉ báo, tốt nhất là sử dụng PVT với các công cụ phân tích kỹ thuật bổ sung.

Có thể bạn quan tâm