Tỷ lệ lạm phát của Ethereum thấp hơn đáng kể kể từ The Merge

Tỷ lệ lạm phát của Ethereum thấp hơn đáng kể kể từ The Merge post thumbnail image

Đã 105 ngày kể từ khi Ethereum chuyển đổi từ blockchain PoW sang PoS và số lượng trình xác thực Ethereum được thiết lập vượt 500.000 vào năm 2023. Theo số liệu, tỷ lệ phát hành coin mới của mạng giảm đáng kể và chỉ có 4.790,45 ETH được đúc kể từ khi The Merge diễn ra vào ngày 15/9/2022.

Tỷ lệ phát hành của Ethereum là 0,014% mỗi năm so với tỷ lệ lạm phát PoW mô phỏng 3,58% mỗi năm

Ethereum Network hoạt động theo thuật toán đồng thuận PoS trong hơn 3 tháng và kể từ đó 4.790,45 ETH hoặc 5,7 triệu đô la giá trị đã được thêm vào nguồn cung. Thống kê từ ultrasound.money cho thấy tỷ lệ phát hành coin mới mỗi năm hiện tại của Ethereum là 0,014%.

eth ethereum

Nguồn cung ETH | Nguồn: ultrasound.money

Ngược lại, mọi chuyện sẽ rất khác nếu Ethereum vẫn là một chain PoW, theo số liệu mô phỏng của ultrasound.money. Nếu ETH vẫn là chain PoW trong 105 ngày qua, thì tỷ lệ phát hành hoặc tỷ lệ lạm phát mỗi năm sẽ là 3,58%. Hay nói cách khác, khoảng 1.247.674,6 ETH được thêm vào nguồn cung tính đến ngày 29/12/2022. Thay vì 5,7 triệu đô la giá trị gia tăng, chain PoW ETH sẽ tăng thêm hơn 1,5 tỷ đô la.

Ngoài tỷ lệ phát hành thấp hơn, Ethereum còn có cơ chế đốt và các hồ sơ cho thấy khoảng 658.000 ETH được đốt mỗi năm. Cho đến nay, 2.795.773 ETH (tương đương 8,78 tỷ đô la Mỹ) đã được đốt kể từ hardfork London ngày 5/8/2021. Theo dữ liệu từ Dune Analytics, số lượng ETH bị đốt nhiều nhất gắn liền với chuyển coin theo kiểu truyền thống, chiếm 247.008 ETH bị đốt kể từ hardfork London.

Thị trường NFT Opensea và người dùng đốt 229.928,53 ETH. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) Uniswap V2 đã đốt 143.394,07 ETH kể từ ngày 5/8/2021. Chuyển stablecoin USDT đốt 123.014,14 ETH và Swaprouter 02 là dự án đốt nhiều thứ năm với 110.868,7 ETH bị tiêu hủy.

eth ethereum

Số block tuân thủ OFAC hậu The Merge | Nguồn: mevWatch

Hơn nữa, có gần 500.000 trình xác thực xác thực sự đồng thuận trong mạng Ethereum theo thống kê hiện tại của beaconcha.in. Vào ngày 28/12/2022, 492.863 trình xác thực đã được ghi nhận, tăng rõ rệt so với số lượng trình xác thực của 12 tháng trước khoảng 275.054. Dữ liệu từ mevWatch cũng cho thấy 69% block được khai thác trên mạng tuân thủ Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ.

Theo News Bitcoin

Có thể bạn quan tâm