Three While Soldiers – Bullish

Mô hình đảo chiều tăng giá này được tạo thành từ ba cây nến xanh thân dài liên tiếp nhau. Mỗi cái mở ra bên trong cơ thể trước nó và giá đóng cửa gần với mức cao hàng ngày.

Có thể bạn quan tâm