Three Black Crows – Bearish 

Three Black Crows là một mô hình đảo chiều giảm giá bao gồm ba cây nến thân dài màu đỏ nối tiếp nhau ngay lập tức. Đối với mỗi loại nến này, mỗi ngày sẽ mở ra trong phần thân của ngày hôm trước và đóng cửa bằng hoặc gần mức thấp của nó.

Có thể bạn quan tâm