Tài chính

Ray Dalio: Trần nợ sẽ được nâng, nhưng nước Mỹ khó thoát cảnh “sụp đổ tài chính”

“Quốc hội và các đời Tổng thống Mỹ đã nhiều lần nâng trần nợ và khả năng cao là lần này cũng sẽ như thế. Nói cách khác, sẽ không có giới hạn nào về nợ và sự sụp đổ tài chính thảm khốc rồi sẽ xảy ra”. Đây là cảnh báo của huyền thoại xem thêm…

Tài chính

Các ngân hàng tích cực mua vàng khi căng thẳng địa chính trị gia tăng

Một khảo sát thường niên với 83 ngân hàng trung ương hiện quản lý tổng cộng 7.000 tỷ USD dự trữ ngoại hối cho thấy hơn 2/3 số ngân hàng cho biết các nhà quản lý sẽ tăng lượng vàng nắm giữ trong 2023. Các ngân hàng trung ương quản lý hàng nghìn tỷ USD dự trữ ngoại hối xem thêm…

Bất động sản

Giới siêu giàu Hàn Quốc từ bỏ bất động sản để nắm giữ tiền mặt

Năm 2022, những người siêu giàu ở Hàn Quốc có xu hướng tăng tỷ trọng tài sản trú ẩn an toàn như nắm giữ tiền mặt và tiền gửi trong ngân hàng, thay vì chấp nhận rủi ro với bất động sản. Báo cáo của Viện nghiên cứu quản lý tài chính Hana thuộc Ngân xem thêm…