Thẻ: Bitcoin

Michael Saylor: Bitcoin vẫn là tài sản mang lại lợi nhuận “khủng” nhất cho các nhà đầu tư tổ chứcMichael Saylor: Bitcoin vẫn là tài sản mang lại lợi nhuận “khủng” nhất cho các nhà đầu tư tổ chức

Một bảng dữ liệu gần đây được cung cấp bởi Michael Saylor, một người ủng hộ Bitcoin nổi tiếng và là CEO của MicroStrategy, càng cho thấy sức mạnh Bitcoin