Stochastic RSI (STOCH RSI)

Định nghĩa

Chỉ báo Stochastic RSI (Stoch RSI) về bản chất là một chỉ báo của một chỉ báo. Nó được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để cung cấp tính toán ngẫu nhiên cho chỉ báo RSI. Điều này có nghĩa là nó là thước đo RSI liên quan đến phạm vi cao / thấp của chính nó trong một khoảng thời gian do người dùng xác định. Stochastic RSI là một bộ dao động tính toán một giá trị từ 0 đến 1, sau đó được vẽ dưới dạng một đường. Chỉ báo này chủ yếu được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán.

Lịch sử

Chỉ báo Stochastic RSI (Stoch RSI) được phát triển bởi Tushard Chande và Stanley Kroll. Họ đã giới thiệu chỉ báo của mình trong cuốn sách năm 1994 The New Technical Trader.

Cách tính

Trong ví dụ này, RSI 14 Giai đoạn Stoch rất phổ biến được sử dụng. Stoch RSI = (RSI – RSI thấp nhất thấp nhất) / (RSI cao nhất – RSI thấp nhất) Dưới đây là một số mức điểm chuẩn gần đúng: 14 ngày Stoch RSI = 1 khi RSI ở mức cao nhất trong 14 ngày. 14 Ngày Stoch RSI = .8 khi RSI gần mức cao nhất của phạm vi cao / thấp trong 14 Ngày. 14 Ngày Stoch RSI = 0,5 khi RSI nằm giữa dải cao / thấp trong 14 Ngày. 14 Ngày Stoch RSI = .2 khi RSI gần mức thấp nhất của phạm vi cao / thấp trong 14 Ngày. 14 ngày Stoch RSI = 0 khi RSI ở mức thấp nhất trong 14 ngày.

Những điều cần biết

Điều quan trọng cần nhớ là Stoch RSI là chỉ báo của một chỉ báo khiến nó cách giá hai bước. RSI cách giá một bước và do đó việc tính toán ngẫu nhiên của RSI còn hai bước nữa. Điều này rất quan trọng bởi vì như với bất kỳ chỉ báo nào khác nhiều bước so với giá, Stoch RSI có thể ngắt kết nối ngắn với chuyển động giá thực tế. Điều đó đang được nói, với tư cách là một chỉ báo giới hạn phạm vi, chức năng chính của Stoch RSI là xác định các điểm giao cắt cũng như các điều kiện mua quá mức và bán quá mức.

Những điều cần tìm

Mua quá mức / Bán quá mức

Các điều kiện Quá mua và Quá bán theo truyền thống khác với RSI. Trong khi điều kiện quá mua và quá bán của RSI theo truyền thống được đặt ở 70 đối với mua quá mức và 30 đối với quá bán, Stoch RSI thường tương ứng là .80 và .20. Khi sử dụng Stoch RSI, quá mua và quá bán hoạt động tốt nhất khi giao dịch cùng với xu hướng cơ bản.
Trong một xu hướng tăng, hãy tìm các điều kiện bán quá mức cho các điểm vào lệnh.

Trong xu hướng giảm, hãy tìm các điều kiện mua quá mức cho các điểm vào lệnh.

Tóm lược

Khi sử dụng Stoch RSI trong phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch nên cẩn thận. Bằng cách thêm tính toán Stochastic vào RSI, tốc độ được tăng lên đáng kể. Điều này có thể tạo ra nhiều tín hiệu hơn và do đó có nhiều tín hiệu xấu cũng như tín hiệu tốt. Stoch RSI cần được kết hợp với các công cụ hoặc chỉ báo bổ sung để có hiệu quả nhất. Sử dụng các đường xu hướng hoặc phân tích mẫu biểu đồ cơ bản có thể giúp xác định các xu hướng chính, cơ bản và tăng độ chính xác của Stoch RSI. Sử dụng Stoch RSI để thực hiện các giao dịch đi ngược lại với xu hướng cơ bản là một đề xuất nguy hiểm.

Có thể bạn quan tâm