Spinning Top White

Các ngọn quay màu trắng là các đường thân nến nhỏ, thân màu xanh lá cây và có bóng (trên và dưới) cuối cùng vượt quá chiều dài của thân nến. Chúng thường báo hiệu sự do dự giữa người mua và người bán.

  • Để tìm kiếm đỉnh quay trong số các nến đỏ, bạn có thể sử dụng mô hình Spinning Top Black.

Có thể bạn quan tâm