Spinning Top Black

Các ngọn quay màu đen là các đường thân nến nhỏ, thân màu đỏ và có bóng (trên và dưới) vượt quá chiều dài của thân nến. Họ thường báo hiệu sự do dự.

  • Để tìm kiếm đỉnh quay trong số các nến xanh, bạn có thể sử dụng mô hình Spinning Top White.

Có thể bạn quan tâm