Số lượng Bitcoin Ordinals được đúc tăng đột biến dù khối lượng giao dịch chạm mức thấp nhất

Số lượng Bitcoin Ordinals được đúc tăng đột biến dù khối lượng giao dịch chạm mức thấp nhất post thumbnail image

Trong thế giới tiền điện tử, những thăng trầm là điều bình thường và điều tương tự cũng đã được chứng kiến trong trường hợp của Bitcoin Ordinals. Sau khi trải qua một đợt sụt giảm trong nửa tháng, số lượng chữ khắc Bitcoin Ordinals đã tăng trở lại gần đây. Theo dữ liệu do Dune.com cung cấp, vào ngày 22 tháng 4, tổng cộng gần 99.700 chữ khắc đã được đúc, đánh dấu mức cao kỷ lục.

Trong tổng số chữ khắc được đúc, văn bản được đúc chiếm 78%, điều này cho thấy mức độ phổ biến của chữ khắc văn bản đối với người dùng. Sự gia tăng số lượng chữ khắc được đúc này có thể là do sự quan tâm ngày càng tăng của mọi người đối với thị trường tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin. Các nhà đầu tư đang tìm cách đầu tư vào Bitcoin và Ordinals cung cấp cho họ một cách độc đáo để làm điều đó.

Số lượng Bitcoin Ordinal được đúc tăng đột biến

Nguồn: Dune.com

Ngoài sự gia tăng về số lượng chữ khắc được đúc, khối 786649 gần đây nhất đã đạt được mức cao mới, với 4.577 chữ khắc được khắc trong một block duy nhất. Điều này càng củng cố vị trí của Bitcoin Ordinals trên thị trường tiền điện tử.

Số lượng Bitcoin Ordinal được đúc tăng đột biến

Nguồn: Dune.com

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là tin tốt vì khối lượng giao dịch của thị trường thứ cấp thông thường đã chạm mức thấp nhất trong hai tháng. Điều này có thể là do thị trường vẫn đang phục hồi sau đợt sụt giảm gần đây và các nhà đầu tư vẫn còn do dự khi đầu tư vào thị trường thứ cấp.

Mặc dù khối lượng giao dịch thấp, nhưng sự gia tăng số lượng chữ khắc được đúc là một dấu hiệu tích cực cho thị trường tiền điện tử. Bitcoin Ordinals cung cấp một cách độc đáo và sáng tạo để các nhà đầu tư đầu tư vào Bitcoin và sự phổ biến ngày càng tăng của chữ khắc văn bản giữa những người dùng càng củng cố vị thế của nó trên thị trường.

Nhìn chung, sự gia tăng gần đây về số lượng chữ khắc Bitcoin Ordinals được đúc là một sự phát triển tích cực cho thị trường tiền điện tử. Nó cho thấy rằng các nhà đầu tư vẫn quan tâm đến việc đầu tư vào Bitcoin và các tính năng độc đáo được cung cấp bởi Bitcoin Ordinals tiếp tục thu hút họ. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch thấp trên thị trường thứ cấp cho thấy nhà đầu tư vẫn do dự và thị trường cần thời gian để hồi phục hoàn toàn.

Theo AZCoin News

Có thể bạn quan tâm