Marubozu Black – Bearish

Đây là một thanh nến màu đỏ không có bóng nến kéo dài khỏi thân khi mở cửa hoặc đóng cửa. Trong tiếng Nhật, tên này có nghĩa là “cắt gần” hoặc “cắt gần”. Chân nến cũng có thể được gọi là Hói đầu hoặc Đầu cạo.

  • Phiên bản tăng giá của mô hình này là mô hình nến Marubozu White.

Có thể bạn quan tâm