Long Upper Shadow – Bearish

Bóng dài phía trên là mô hình nến giảm. Để chỉ ra sự thống trị của người mua đối với phần đầu tiên của phiên, các thanh nến sẽ xuất hiện với bóng trên dài cũng như bóng dưới ngắn, do đó làm tăng giá đấu thầu.

Có thể bạn quan tâm