Long Lower Shadow – Bullish

Bóng dưới dài là mô hình nến tăng. Để chỉ ra sự thống trị của người bán trong phần đầu tiên của phiên, các thanh nến sẽ xuất hiện với bóng dưới dài và bóng trên ngắn, do đó làm giảm giá.

Có thể bạn quan tâm