Kicking – Bullish

Mô hình bullish Kicking (còn được gọi là Kicker) báo hiệu sự đảo chiều cho một xu hướng tăng mới. Hình nến ngày đầu tiên là nến marubozu giảm giá không có bóng trên hoặc dưới và giá mở cửa ở mức cao nhất trong ngày và đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày. Ngày thứ hai là mô hình marubozu tăng giá, không có bóng trên hoặc bóng dưới và giá mở cửa ở mức thấp nhất trong ngày và đóng cửa ở mức cao trong ngày. Ngoài ra, khoảng trống ngày thứ hai tăng lên nhiều và cao hơn giá mở cửa của ngày hôm trước. Khoảng trống hoặc cửa sổ này, như người Nhật gọi, nằm giữa các thanh nến tăng giá của ngày một và ngày thứ hai.

Có thể bạn quan tâm