Khối lượng Cân bằng (OBV)

Định nghĩa

Chỉ báo Khối lượng Cân bằng (OBV) được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo áp lực mua và bán. Nó là một chỉ báo tích lũy có nghĩa là vào những ngày giá tăng, khối lượng của ngày đó được thêm vào tổng OBV tích lũy. Nếu giá giảm, thì khối lượng của ngày đó sẽ được trừ vào tổng OBV. Giá trị OBV sau đó được vẽ dưới dạng một đường để dễ hiểu. Khối lượng Cân bằng chủ yếu được sử dụng để xác nhận hoặc xác định xu hướng giá tổng thể hoặc để dự đoán biến động giá sau khi phân kỳ.

Lịch sử

Về Khối lượng Cân bằng (OBV) được tạo ra bởi Joe Granville và được giới thiệu trong cuốn sách Chìa khóa mới cho lợi nhuận thị trường chứng khoán Granville năm 1963 của ông. Chỉ báo này có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử vì nó là một trong những chỉ báo đầu tiên được biết đến để tính đến dòng khối lượng tích cực và tiêu cực.

Cách tính

Trên Cân bằng Khối lượng có một trong những tính toán đơn giản hơn trong phân tích kỹ thuật. Nó chỉ đơn giản là cộng hoặc trừ dựa trên một vài điều kiện.
1. Nếu Giá đóng cửa hiện tại lớn hơn Giá đóng cửa trước đó thì:

OBV trước + Khối lượng hiện tại = OBV hiện tại

2. Nếu Giá đóng cửa hiện tại nhỏ hơn Giá đóng cửa trước đó thì:

OBV trước - Khối lượng hiện tại = OBV hiện tại

3. Nếu Giá đóng cửa hiện tại bằng với Giá đóng cửa trước đó thì:

OBV trước = OBV hiện tại

Những điều cần biết

Khi khối lượng vào những ngày tăng cao hơn khối lượng vào những ngày giảm, thì OBV tăng. Khi khối lượng vào những ngày giảm nhiều hơn khối lượng vào những ngày tăng, thì OBV giảm. Điều này có nghĩa là về cơ bản, khi OBV tăng, áp lực mua tăng và khi OBV giảm, thì áp lực bán tăng lên. Lý thuyết cơ bản đằng sau chỉ báo Khối lượng Cân bằng là khối lượng đi trước giá. Điều này rất quan trọng vì nó cho phép OBV được sử dụng cho một số mục đích khác nhau. Nó có thể được sử dụng để xác định hoặc xác nhận xu hướng chung. Nó cũng có thể được sử dụng để dự đoán chuyển động giá sau khi phân kỳ.

Những điều cần tìm

Xác định xu hướng

Khối lượng cân bằng (OBV) hữu ích để xác định hoặc xác nhận xu hướng thị trường tổng thể. Điều này có thể hữu ích để xác nhận các tín hiệu hoặc thiết lập được tạo ra bởi các tín hiệu bổ sung dựa vào khả năng xác định xu hướng để có hiệu quả. Ngoài ra, dựa trên lý thuyết rằng sự dao động của dòng khối lượng tích cực hoặc tiêu cực (áp lực mua và bán) trước những thay đổi về giá, OBV cũng có thể xác định sự đảo ngược xu hướng tiềm năng.

Phân kỳ

Sự phân kỳ xảy ra khi chuyển động giá không được chỉ báo xác nhận. Trong nhiều trường hợp, những phân kỳ này có thể chỉ ra một sự đảo chiều tiềm năng. Đặc biệt là xem xét tiền đề đằng sau chỉ báo OBV là sự thay đổi khối lượng tích cực và tiêu cực trước những thay đổi về giá.

Bullish OBV Phân kỳ xảy ra khi giá giảm nhưng OBV tăng.

Bearish OBV Phân kỳ xảy ra khi giá tăng nhưng OBV giảm.

Tóm lược

Chỉ báo Khối lượng cân bằng (OBV) là một số liệu tốt để đo áp lực mua và bán. Nhiều người cho rằng áp lực mua và bán dẫn đến sự thay đổi giá khiến chỉ báo này trở nên có giá trị. Đặc biệt, các phân kỳ luôn được lưu ý vì có thể xảy ra sự đảo chiều trong xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, như với hầu hết các chỉ báo, tốt nhất là sử dụng OBV với các công cụ phân tích kỹ thuật bổ sung.

Có thể bạn quan tâm