Kênh Donchian (DC)

Định nghĩa

Kênh Donchian (DC) được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường sự biến động của thị trường. Nó là một chỉ báo có dải, tương tự như Bollinger Bands% B (% B). Bên cạnh việc đo lường sự biến động của thị trường, Kênh Donchian chủ yếu được sử dụng để xác định các đột phá tiềm năng hoặc các điều kiện mua / bán quá mức khi giá đạt đến Dải trên hoặc Dải dưới. Những trường hợp này sẽ cho thấy các tín hiệu giao dịch có thể xảy ra.

Lịch sử

Chỉ báo Kênh Donchian (DC) được tạo ra bởi nhà kinh doanh hàng hóa nổi tiếng Richard Donchian. Donchian sẽ được biết đến như Cha đẻ của Xu hướng Theo dõi.

Cách tính

Đối với ví dụ này, khoảng thời gian 20 ngày được sử dụng, khung thời gian được sử dụng rất phổ biến.

Upper Channel = 20 Day High
Lower Channel = 20 Day Low
Middle Channel = (20 Day High + 20 Day Low)/2

Những điều cần biết

Kênh Donchian là một trong những chỉ số đơn giản hơn để tính toán và hiểu rõ. Chỉ báo này chỉ đơn giản là lấy một số khoảng thời gian do người dùng xác định (ví dụ: 20 Ngày) và tính toán Dải trên và Dải dưới. Dải trên là mức giá cao trong khoảng thời gian này. Dải dưới là mức giá thấp trong khoảng thời gian. Đường giữa chỉ đơn giản là trung bình của cả hai.

Chức năng chính của Kênh Donchian là đo lường sự biến động. Khi độ biến động cao, các dải sẽ rộng ra và khi độ biến động thấp, các dải trở nên hẹp hơn. Khi giá đạt hoặc phá vỡ một trong các dải, điều này cho thấy tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức. Điều này về cơ bản có thể dẫn đến một trong hai điều. Đầu tiên, xu hướng hiện tại đã được xác nhận và sự đột phá sẽ gây ra sự dịch chuyển đáng kể về giá theo cùng hướng. Kết quả thứ hai là xu hướng đã được xác nhận và sự đột phá cho thấy một sự đảo chiều nhỏ có thể xảy ra trước khi tiếp tục theo cùng một hướng.

Những điều cần tìm

Xác nhận xu hướng

Thông thường, trong một xu hướng được xác định rõ ràng, các điều kiện mua quá nhiều hoặc bán quá mức có thể là một dấu hiệu đáng kể của sức mạnh.

Trong một xu hướng tăng giá, việc di chuyển vào vùng quá mua có thể cho thấy một xu hướng tăng cường.

Trong một xu hướng giảm, giá di chuyển vào vùng quá bán có thể cho thấy một xu hướng tăng cường.

Mua quá mức / Bán quá mức

Trong xu hướng tăng giá, giá có thể chuyển sang trạng thái bán quá mức ngắn hạn. Những điều kiện quá bán này cũng có thể cho thấy một xu hướng tăng cường.

Trong xu hướng giảm giá, giá có thể chuyển sang các trạng thái mua quá mức ngắn hạn. Những điều kiện mua quá mức này cũng có thể cho thấy một xu hướng tăng cường.

Tóm lược

Chỉ báo Kênh Donchian (DC) đo lường sự biến động để đánh giá liệu thị trường đang mua quá nhiều hay bán quá mức. Điều quan trọng cần nhớ là các Kênh Donchian chủ yếu hoạt động tốt nhất trong một xu hướng được xác định rõ ràng. Trong xu hướng tăng giá, việc di chuyển vào vùng quá mua có thể cho thấy xu hướng tăng cường (đặc biệt nếu các chuyển động xảy ra thường xuyên trong xu hướng). Trong một Xu hướng Giảm, việc di chuyển thường xuyên vào vùng bán quá mức cũng có thể cho thấy một xu hướng tăng cường. Ngoài ra, trong một xu hướng tăng (xu hướng giảm), các chuyển động vào vùng quá bán (quá mua) có thể chỉ là tạm thời và xu hướng chung sẽ tiếp tục. Điều đó đang được nói, việc nắm chắc xu hướng chung đóng một vai trò quan trọng trong việc khai thác tối đa các Kênh Donchian. Chúng có thể được sử dụng với các công cụ phân tích kỹ thuật bổ sung như đường xu hướng hoặc chỉ báo Chuyển động định hướng (DMI).

Có thể bạn quan tâm