Gravestone Doji – Bearish

Gravestone Doji là một mô hình nến giảm giá. Nó được hình thành khi một doji hình thành ở điểm thấp nhất trong ngày hoặc gần với nó, với bóng trên dài báo hiệu xu hướng giảm giá. Khi nó xuất hiện trên đỉnh thị trường, nó được coi là một tín hiệu đảo chiều. 

  • Phiên bản tăng giá của mô hình Gravestone Doji là mô hình Dragonfly Doji.

Có thể bạn quan tâm