Đường lên/xuống giá cổ phiếu

Định nghĩa

Đường lên/xuống giá cổ phiếu được biết đến với tính đơn giản trong việc hiển thị số lượng cổ phiếu tăng giá so với số lượng cổ phiếu giảm giá hàng ngày. Chỉ số này được sử dụng để nghiên cứu độ rộng của thị trường, hay nói cách khác là mức độ lành mạnh của thị trường nói chung. Nếu đường giảm trước dốc lên, điều đó có nghĩa là nhiều cổ phiếu đang tăng giá hơn là đang giảm. Nếu nó dốc xuống, có nghĩa là nhiều cổ phiếu đang giảm giá hơn là tăng giá.

Lịch sử 

Một trong những ứng dụng sớm nhất của chỉ báo độ rộng này xảy ra vào cuối những năm 1930 như một yếu tố phân tích nghiên cứu của Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Đường lên/xuống giá cổ phiếu được sử dụng để lập hồ sơ lịch sử về tăng và giảm, khối lượng và lãi cũng như lỗ trên sàn NYSE vào đầu những năm 30.

Mặc dù lý thuyết về Đường lên/xuống giá cổ phiếu đã được phát triển vào những năm 1930, nhưng nó đã không được phổ biến cho đến những năm 1960, sau đó nó được sử dụng trong cuốn “Những bức thư lý thuyết Dow” nổi tiếng do Richard Russell viết.

Cách tính

  1. Trừ số lượng cổ phiếu có giá thành thấp hơn trong ngày với số lượng cổ phiếu có giá thành cao hơn trong ngày. Điều này thể hiện số lần ứng trước ròng.
  2. Vào cuối ngày giao dịch tiếp theo, thực hiện tương tự như bước 1. Ngoại trừ lần này, nếu tổng là số dương, hãy cộng nó vào tổng của ngày hôm trước. Nếu nó là số âm, hãy trừ nó vào tổng số của ngày hôm trước.
  3. Lặp lại cả hai bước 1 và 2 hàng ngày.

Takeaways

Đường lên/xuống giá cổ phiếu là một chỉ báo độ rộng được sử dụng để cho biết có bao nhiêu cổ phiếu tham gia vào một thị trường tăng hoặc giảm. Đó là cách bạn đánh giá sự tham gia của thị trường để xác nhận xu hướng tăng hoặc giảm.

Đường lên/xuống giá cổ phiếu không tương quan hoàn hảo với thị trường và đôi khi cả hai có thể phân kỳ. Nếu các chỉ số chính phục hồi và đường giảm điểm trước đi xuống, điều này cho thấy rằng có ít cổ phiếu tham gia vào đợt tăng giá hơn và có thể có nghĩa là chỉ số đang gần kết thúc đợt phục hồi. Khi các chỉ số chính đang giảm, đường giảm trước giảm dần sẽ xác nhận xu hướng giảm chung của nó. Tuy nhiên, nếu các chỉ số chính đang giảm, trong khi đường giảm trước đang đi lên, thì điều đó có nghĩa là sẽ có ít cổ phiếu giảm giá hơn nói chung. Điều này có thể có nghĩa là chỉ số này có thể sắp kết thúc đợt suy giảm.

Những điều cần tìm

Đường lên/xuống giá cổ phiếu được sử dụng để xác nhận sức mạnh của xu hướng hiện tại và khả năng xu hướng đó sẽ đảo ngược. Chỉ báo này cho biết hướng đi của thị trường như thế nào tùy thuộc vào sự tham gia của cổ phiếu.

Phân kỳ giảm: nếu các chỉ số đang tăng, nhưng đường giảm trước lại dốc xuống, đó là dấu hiệu thị trường có thể sắp đảo ngược hướng. Nếu đường suy giảm trước dốc lên và thị trường đang cho thấy xu hướng giảm, thì rất có thể thị trường đang khỏe mạnh.

Phân kỳ tăng: Mặt khác, nếu các chỉ số liên tục di chuyển xuống thấp hơn và đường giảm trước cho thấy xu hướng đi lên, đó có thể là một cảnh báo cho thấy người bán đang mất niềm tin. Nếu đường giảm trước và cả hai thị trường đều có xu hướng giảm xuống cùng nhau, điều này cho thấy khả năng giá tiếp tục giảm mạnh hơn.

Tóm lược

Đường lên/xuống giá cổ phiếu theo dõi các xu hướng tăng và giảm của thị trường và là yếu tố chính để xác nhận xu hướng giá trong các chỉ số chính hoặc phát hiện các phân kỳ có thể cho thấy sự đảo chiều. Sử dụng nó để theo dõi độ rộng thị trường, số lượng cổ phiếu tham gia vào thị trường hoặc cảnh báo bạn về những đợt đảo chiều sắp tới.

Có thể bạn quan tâm