Kinh tế

Dự án Phương Nam River Park: Sở Xây dựng khẳng định chưa đủ điều kiện kinh doanh

PV Người Đưa Tin Pháp Luật nhận được Văn bản số 1847/SXD-QLN&TTBĐS của sở Xây dựng tỉnh Bến Tre do ông Trần Văn Trưng, Phó Giám đốc Sở ký ngày 21/8, phúc đáp một số nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Sơn Đông.

Theo đó, Dự án Phương Nam River Park (trong giấy phép xây dựng là Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Sơn Đông) do công ty Cổ phần Khai  thác Xây dựng Vận tải Phương Nam làm chủ đầu tư, từng được Người Đưa Tin Pháp Luật phản ánh xây dựng khi chưa có giấy phép xây dựng và đã bị xử phạt hành chính. Hiện, dự án đang chào bán khi chưa đủ điều kiện kinh doanh. Ngoài ra. một số thông tin liên quan dự án cần làm rõ. Để có thông tin trung thực, khách quan, PV đã liên hệ sở Xây dựng tỉnh Bến Tre tìm hiểu thông tin thêm về dự án.

Trước những câu hỏi PV đặt ra, sở Xây dựng tỉnh Bến Tre phúc đáp như sau:

Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Sơn đã được sở Xây dựng công nhận đủ điều kiện kinh doanh chưa?

Ngày 7/8/2018, sở Xây dựng tỉnh Bến Tre có Công văn số 1728/SXD-QLN&TTBĐS về việc chuyển trả hồ sơ đề nghị thông báo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh nhà ở tại dự án Khu nhà ở Sơn Đông với nội dung: Đề nghị công ty Cổ phần Khai thác Xây dựng Vận tải Phương Nam cung cấp bổ sung giấy tờ nghiệm thu hoàn thành cơ  sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án. (Thực hiện theo quy định tại Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và Điều 63 Luật Nhà ở năm 2014).

Cụ thể là cung cấp bổ sung biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ dự án, kèm theo kết quả kiểm tra  công tác nghiệm thu của sở Xây dựng. Như vậy, dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Sơn Đông chưa được sở Xây dựng công nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Hiện tại theo ghi nhận của PV, chủ đầu tư chưa hoàn thành các công trình dịch vụ, điện, nước, thoát nước… hạ tầng kỹ thuật. Sở Xây dựng có ý kiến gì về vấn đề này?

Qua kiểm tra thực tế tại các công trình kỹ thuật đang thi công, nhận thấy chủ đầu tư tổ chức thực hiện chưa hoàn thành các hạng mục nêu trên. Hiện nay, công ty Phương Nam đang tiếp tục thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ của dự án. Sau khi xây dựng hoàn thành và đã nghiệm thu, sở Xây dựng sẽ tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo quy định.

Sở Xây dựng là đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh về việc quyết định chủ đầu tư. Vậy dự án này có qua đấu thầu hay không?

Căn cứ quy định tại Điều 18 mục 2, Chương 3, Nghị định số 99/2015/NĐ – CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, thì dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Sơn Đông được tổ chức lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, phương án đấu giá và giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt.

Khu nhà ở Sơn Đông chưa được công nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Nguồn tin chúng tôi cho biết, đến thời điểm này, chủ đầu tư chưa có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, là đúng hay sai?

Về trình tự, thủ tục giao, cấp đất để đầu tư xây dựng được UBND tỉnh Bến Tre giao sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết theo quy định.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất số 22, 23 tờ bản đồ số 15-1, xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre (do trung tâm Phát triển nhà thuộc sở Xây dựng quản lý) đã tuân theo quy định của Luật Đấu giá? Vì sao chỉ niêm yết thông tin đấu giá trên Đài truyền thanh xã Sơn Đông?

Việc thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất đã được trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thực hiện theo quy định tại Điều 35 Chương 3 và Điều 57 Mục 1, Chương IV của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Đặc biệt, nguyên tắc thẩm định giá trong việc đấu giá quyền sử dụng đất tại 2 thửa đất đã đúng chưa? Có hay không việc cơ quan chức năng cố tình thẩm định giá thấp, không theo giá thị trường gây thất thoát cho Nhà nước ít nhất hàng chục tỷ đồng? (Cụ thể giá đất tính bình quân từ việc thẩm định chỉ khoảng 1,2 triệu đồng/m2 căn cứ theo văn bản Thông báo đấu giá số 341 ngày 4/5/2019 của trung tâm Đấu giá tài sản trực thuộc sở Tư pháp tỉnh Bến Tre). Trong khi đó, giá thị trường cao hơn nhiều lần?

Công tác xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được trung tâm Phát triển nhà trực thuộc sở Xây dựng ký hợp đồng với công ty TNHH Thẩm định giá Tây Nam thực hiện. Phương án giá đất được Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bến Tre tổ chức họp thẩm định theo quy định và đã được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt.

Ai là người ký phê duyệt giá khởi điểm để đưa ra đấu giá? Việc niêm yết đấu giá quyền sử dụng đất trên Đài truyền thanh xã đã đúng quy định Luật đấu giá tài sản 2016 hay chưa?… PV sẽ tiếp tục thông tin.

( Theo Nguyễn Lành | nguoiduatin.vn )

https://www.nguoiduatin.vn/du-an-phuong-nam-river-park-so-xay-dung-khang-dinh-chua-du-dieu-kien-kinh-doanh-a487557.html