Dragonfly Doji – Bullish

Dragonfly Doji là một mô hình thường xuyên xuất hiện tại các thời điểm quan trọng của thị trường. Đây là một Doji cụ thể mà cả giá mở và giá đóng cửa đều ở mức cao của một ngày nhất định hoặc tương đối gần với nó. Một doji chuồn chuồn với bóng dưới dài hơn báo hiệu một xu hướng tăng.

  • Phiên bản giảm giá của mô hình Dragonfly Doji là mô hình Gravestone Doji.

Có thể bạn quan tâm