Dải bollinger% B (% B)

Định nghĩa

Dải bollinger% B (% B) là một chỉ báo được lấy từ chỉ báo Dải bollinger (BB) tiêu chuẩn. Dải bollinger là một chỉ báo biến động tạo ra một dải gồm ba đường được vẽ liên quan đến giá của chứng khoán. Đường giữa thường là Trung bình Di chuyển đơn giản 20 ngày. Dải trên và dải dưới thường là 2 độ lệch chuẩn trên và dưới SMA (Đường giữa). Chỉ số% B làm gì là định lượng hoặc hiển thị giá có liên quan đến các dải. % B có thể hữu ích trong việc xác định xu hướng và tín hiệu giao dịch.

Lịch sử

Người tạo ra Dải băng bollinger (BB), John Bollinger, đã giới thiệu% B vào năm 2010 gần 3 thập kỷ sau khi giới thiệu Dải băng bollinger của mình.

Cách tính

% B = (Giá hiện tại - Dải dưới) / (Dải trên - Dải dưới)

Những điều cần biết

Đó là tất cả về mối quan hệ giữa giá cả và Dải trên và Dải dưới. Có sáu mối quan hệ cơ bản có thể được định lượng.

Theo thứ tự giảm dần từ Dải trên:

 1. % B Trên 1 = Giá nằm trên Dải trên
 2. % B Bằng 1 = Giá nằm ở Dải trên
 3. % B Trên 0,5. = Giá nằm trên đường giữa
 4. % B Dưới 0,5. = Giá nằm dưới đường giữa
 5. % B Bằng 0 = Giá nằm ở Dải dưới
 6. % B Dưới 0 = Giá nằm dưới Dải dưới

Nói chung, 0,80 và 0,20 cũng là các cấp có liên quan.

 1. % B Trên 0,80 = Giá đang ở gần dải trên
 2. % B Dưới đây .20 = Giá đang ở gần dải dưới

% B vượt ra ngoài việc kiểm tra trực quan về giá liên quan đến vị trí của nó trong Dải bollinger (BB). Đó là một cách xác định vị trí của nó và cung cấp cho nhà phân tích kỹ thuật một giá trị chính xác.

Những điều cần tìm

Quá mua/Quá bán

Thông thường tốt nhất là tìm kiếm các tín hiệu giao dịch được tạo bởi% B trong các xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm mạnh hoặc được xác định rõ ràng. “Đi bộ trên các dải” là một tình huống khi trong một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, giá thường xuyên vượt qua Dải trên (trong một xu hướng tăng) hoặc dưới Dải dưới (trong một xu hướng giảm). Khi giá là “Walking the Band”, những đột phá này không phải là tín hiệu đảo chiều thực sự. Giá thực sự có thể đảo ngược phần nào nhưng nó thường quay đầu một lần nữa và tiếp tục xu hướng chung.

Xác định khi Đột phá biểu thị sự đảo ngược xu hướng thực tế có thể là một điểm chính của sự kiện khó khăn. Điều này chủ yếu được thực hiện thông qua phân tích và nghiên cứu kỹ thuật lịch sử. Điều đó đang được nói, sử dụng% B để xác định tín hiệu giao dịch do điều kiện Mua quá mức / Bán quá mức trong khi vẫn nằm trong xu hướng chung thì đơn giản hơn một chút.

Lưu ý trên biểu đồ sau:

 • Xu hướng chung là di chuyển lên trên.
 • % B di chuyển trên 1 nhiều lần. Điều này chỉ ra rằng giá đã vượt qua Dải trên.
 • Thực sự có sự đảo ngược nhẹ với giá quay trở lại SMA (Đường giữa) và% B di chuyển về phía 0,5.
 • Tuy nhiên% B không bao giờ vượt qua 0. Giá sau đó tăng và xu hướng tăng tiếp tục.

Tín hiệu giao dịch cũng có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng các nguyên tắc tương tự. Cơ hội giao dịch với xu hướng có thể xuất hiện khi Đột phá xảy ra theo hướng ngược lại với xu hướng cơ bản.

Lưu ý trên biểu đồ sau:

 • Xu hướng chung là di chuyển lên trên.
 • % B vượt qua dưới 0 nhiều lần.
 • Những đột phá này thể hiện cơ hội mua hàng.

Lưu ý trên biểu đồ sau:

 • Xu hướng chung là di chuyển xuống dưới.
 • % B Phá vỡ qua 1 lần nhiều lần.
 • Những đột phá này thể hiện cơ hội bán hàng.

Tóm lược

Điều làm cho Dải bollinger% B trở nên hữu ích, là nó cần một chỉ báo rất phổ biến, nổi tiếng Dải bollinger (BB) và thu hẹp trọng tâm. Thay vì dựa vào sự xuất hiện của giá cả liên quan đến các Dải, các nhà phân tích kỹ thuật có thể sử dụng các giá trị chính xác để giúp đưa ra quyết định sáng suốt hơn. % B có giá trị nhất trong một xu hướng được xác định rõ. Trong một xu hướng được xác định rõ, việc phá vỡ trên 1 và dưới 0 trở nên quan trọng hơn nhiều. Do đó,% B nên được sử dụng cùng với các chỉ số bổ sung hoặc phương pháp phân tích kỹ thuật để giúp xác nhận theo xu hướng.

Có thể bạn quan tâm