Kinh tế

Đà Nẵng: Thanh, kiểm tra hàng loạt công ty đa cấp

Ngày 2/3, đại diện sở Công Thương TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với hàng loạt công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Theo đó, sở Công Thương TP.Đà Nẵng sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp các văn phòng đại diện, chi nhánh của 5 công ty hoạt động phương thức đa cấp.

Các đơn vị bị thanh tra gồm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, công ty TNHH Oriflame Việt Nam, công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam, công ty TNHH MTV New Image Việt Nam, công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam.

Tất cả đều có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại quận Hải Châu.

Ngoài ra, Thanh tra sở Công Thương sẽ phối hợp với văn phòng, các phòng chuyên môn thuộc sở tiến hành 7 cuộc thanh tra chuyên ngành và 1 cuộc thanh tra hành chính.

Trong đó, các cuộc thanh tra chuyên ngành sẽ tiến hành tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực: Điện lực; hóa chất; kinh doanh xăng dầu và khí; kinh doanh rượu; khuyến mãi và dán nhãn năng lượng phương tiện, thiết bị sử dụng điện; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Siêu thị Điện máy Xanh cũng là đối tượng bị thanh tra trong năm nay. 

Trong đó, đáng lưu ý, phòng Quản lý năng lượng và phòng Quản lý thương mại được yêu cầu thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khuyến mãi và dán nhãn hàng năng lượng phương tiện, thiết bị sử dụng điện tại văn phòng của ba công ty lớn là trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Đà Nẵng, siêu thị Điện máy Xanh và siêu thị Điện máy – Nội thất Chợ Lớn.

Thời gian dự kiến bắt đầu thanh tra là tháng 3.

Riêng việc thanh tra hành chính sẽ được tiến hành tại công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng.

Nội dung thanh tra về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.