Chỉ số Elder’s Force (EFI)

Định nghĩa

Chỉ số Elder’s Force (EFI) đo lường sức mạnh đằng sau một chuyển động giá bằng cách sử dụng giá và khối lượng. Chỉ báo này cũng có thể được sử dụng để xác định khả năng đảo chiều và điều chỉnh giá. EFI là một bộ dao động dao động giữa các giá trị dương và âm, trên và dưới Đường 0. Alexander Elder, người tạo ra chỉ báo, tin rằng có ba yếu tố cấu thành biến động giá của chứng khoán. Ba thành phần đó là: hướng, mức độ và khối lượng. Tất cả ba thành phần này được kết hợp bởi EFI để tạo ra bộ dao động.

Lịch sử

Chỉ số Elder’s Force (EFI) được tạo ra bởi nhà kinh doanh chuyên nghiệp và bác sĩ tâm thần nổi tiếng Alexander Elder. Chỉ báo này đã được giới thiệu trong cuốn sách Giao dịch để kiếm sống: Tâm lý học, Chiến thuật giao dịch, Quản lý tiền được xuất bản năm 1993.

Cách tính

(CurrentPeriodClose - (PreviousPeriod Close) X Khối lượng = EFI
13 Đường trung bình trượt theo thời kỳ lũy thừa của EFI = EFI (13)

Những điều cần biết

Chỉ số Elder’s Force (EFI) kết hợp ba thành phần đã đề cập trước đó. Đây là một sự cố tiếp theo.

Xu hướng – Sự thay đổi tích cực theo hướng từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo cho thấy người mua mạnh hơn người bán. Một sự thay đổi theo hướng tiêu cực có nghĩa là người bán mạnh hơn người mua.

Mức độ – Mức tăng giá lớn cho thấy áp lực mua đang ở mức cao. Giá giảm mạnh cho thấy áp lực bán đang ở mức cao.

Khối lượng – Khối lượng ở mức cao cho thấy cam kết mạnh mẽ làm cơ sở cho sự chuyển động của giá.

Về cơ bản, tính toán của EFI sử dụng ba thành phần này và tạo ra thông tin trực quan dễ đọc.

Những điều cần tìm

Xác định xu hướng

EFI có thể được sử dụng để xác định xu hướng thị trường. Các khoảng thời gian khác nhau của EFI có thể được sử dụng để xác định các xu hướng ngắn hạn hoặc dài hạn. Thông thường, EFI 13 kỳ có thể được sử dụng cho một xu hướng ngắn hạn. Một cái gì đó giống như EFI 100 chu kỳ có thể được sử dụng cho một xu hướng trung hạn hoặc dài hạn. EFI thời gian dài hơn tạo ra tín hiệu mượt mà hơn EFI ngắn hạn.

Phân kỳ

Sự phân kỳ là một tín hiệu phổ biến được tạo ra bởi nhiều chỉ báo khác nhau. Điều này cũng đúng với EFI.

Phân kỳ EFI tăng xảy ra khi giá giảm xuống trong khi EFI tăng cao hơn.

Phân kỳ EFI giảm xảy ra khi giá tăng cao hơn trong khi EFI giảm xuống.

Phân kỳ EFI có thể được củng cố thêm bằng bộ phân tần Zero Line. Ví dụ: khi Phân kỳ tăng đang hình thành, EFI vượt qua Đường 0 vào vùng dương có thể củng cố thêm tín hiệu về sự đảo chiều sắp xảy ra.

Điều chỉnh giá

Trong xu hướng tăng, EFI có thể đưa ra các cơ hội mua dưới dạng điều chỉnh giá. EFI có thể tạm thời giảm xuống vùng tiêu cực khi giá giảm xuống trước khi tiếp tục xu hướng tăng.

Trong xu hướng giảm, EFI có thể đưa ra các cơ hội bán dưới dạng điều chỉnh giá. EFI có thể tạm thời tăng vào vùng tích cực khi giá phục hồi trước khi tiếp tục xu hướng giảm.

Tóm lược

Chỉ báo Elder’s Force Index (EFI) kết hợp cả hành động giá cũng như khối lượng để định lượng một số liệu có giá trị. Nó khá linh hoạt và có thể được sử dụng cho một số việc. đáng chú ý nhất là xác nhận xu hướng và tín hiệu giao dịch do phân kỳ và điều chỉnh giá. Điều đó đang được nói, như với hầu hết các chỉ báo, tốt nhất là không sử dụng EFI làm bộ tạo tín hiệu độc lập mà kết hợp với các chỉ báo bổ sung và phân tích kỹ thuật.

Có thể bạn quan tâm