Chỉ số dao động tuyệt vời (AO)

Định nghĩa

Chỉ số dao động tuyệt vời (AO) là một chỉ số được sử dụng để đo động lượng thị trường. AO tính toán sự khác biệt của Trung bình di chuyển đơn giản 34 kỳ và 5 kỳ. Trung bình di chuyển đơn giản được sử dụng không được tính bằng giá đóng cửa mà là trung điểm của mỗi thanh. AO thường được sử dụng để khẳng định xu hướng hoặc dự đoán các sự đảo ngược có thể xảy ra.

Lịch sử

Chỉ số dao động tuyệt vời (AO) được tạo ra bởi Bill Williams.

Cách tính

lengthAO1=input(5, minval=1) //5 periods
lengthAO2=input(34, minval=1) //34 periods
AO = sma((high+low)/2, lengthAO1) - sma((high+low)/2, lengthAO2)

Những điều cần biết

Do bản chất là một bộ tạo dao động, Chỉ số dao động tuyệt vời (AO) được thiết kế để có các giá trị dao động ở trên và dưới Zero Line. Các giá trị được tạo ra được vẽ như một biểu đồ của các thanh màu đỏ và màu xanh lá cây. Một thanh màu xanh lá cây khi giá trị của nó cao hơn thanh trước đó. Một thanh màu đỏ chỉ ra rằng một thanh thấp hơn thanh trước đó. Khi các giá trị của AO nằm trên Zero Line, điều này cho thấy khoảng thời gian ngắn đang có xu hướng cao hơn thời gian dài. Khi các giá trị của AO nằm dưới Zero Line, khoảng thời gian ngắn có xu hướng thấp hơn thời gian dài hơn. Thông tin này có thể được sử dụng cho nhiều tín hiệu.

Những điều cần tìm

Ngã ba đường

Tín hiệu cơ bản, đơn giản nhất được tạo bởi Chỉ số dao động tuyệt vời (AO) là Zero Line Cross. Điều này chỉ đơn giản là khi giá trị AO vượt lên trên hoặc dưới Zero Line. Điều này cho thấy một sự thay đổi trong động lượng.

Khi AO vượt lên trên Zero Line, động lượng ngắn hạn hiện đang tăng nhanh hơn động lượng dài hạn. Điều này có thể thể hiện một cơ hội mua tăng giá.

Khi AO vượt xuống dưới Zero Line, động lượng ngắn hạn hiện đang giảm nhanh hơn sau đó là động lượng dài hạn. Điều này có thể thể hiện một cơ hội bán giảm giá.

Đỉnh đôi

Twin Peaks là một phương pháp xem xét sự khác biệt giữa hai đỉnh trên cùng một phía của Zero Line.

Thiết lập Bullish Twin Peaks xảy ra khi có hai đỉnh bên dưới Zero Line. Đỉnh thứ hai cao hơn đỉnh thứ nhất và theo sau là một thanh màu xanh lá cây. Máng giữa hai đỉnh, phải ở dưới Zero Line toàn bộ thời gian.

Thiết lập Bearish Twin Peaks xảy ra khi có hai cái đỉnh phía trên Đường kẻ. Đỉnh thứ hai thấp hơn đỉnh thứ nhất và theo sau là một thanh màu đỏ. Máng giữa cả hai đỉnh, phải duy trì trên Zero Line trong suốt thời gian thiết lập.

Đĩa lót tách

Thiết lập Saucer AO tìm kiếm những thay đổi nhanh hơn trong động lượng. Phương thức Saucer tìm kiếm các thay đổi trong ba thanh liên tiếp, tất cả nằm trên cùng một phía của Đường thẳng.

Thiết lập Bullish Saucer xảy ra khi AO ở trên Zero Line. Nó đòi hỏi hai thanh màu đỏ liên tiếp (với thanh thứ hai thấp hơn thanh thứ nhất) được theo sau bởi thanh màu xanh lá cây.

Thiết lập Bearish Saucer xảy ra khi AO ở dưới Zero Line. Nó đòi hỏi hai thanh màu xanh lá cây liên tiếp (với thanh thứ hai cao hơn thanh thứ nhất) được theo sau bởi thanh màu đỏ.

Tóm lược

Nói chung, Chỉ số dao động tuyệt vời (AO) có thể là một công cụ khá có giá trị. đã là một trong những khía cạnh của thị trường rất quan trọng để hiểu được biến động giá, nhưng thật khó để có được một nắm vững. AO (động lượng) có thể được sử dụng trong một số trường hợp để tạo tín hiệu chất lượng nhưng giống như với bất kỳ chỉ báo tạo tín hiệu nào, nên thận trọng khi sử dụng. Hiểu thực sự các thiết lập và tránh các tín hiệu sai là điều mà các nhà giao dịch giỏi nhất học hỏi qua kinh nghiệm theo thời gian. Điều đó đang được nói, Chỉ số dao động tuyệt vời tạo ra thông tin chất lượng và có thể là một công cụ phân tích kỹ thuật có giá trị cho nhiều nhà phân tích hoặc thương nhân.

Có thể bạn quan tâm