Chỉ số Choppiness (CHOP)

Định nghĩa

Chỉ số Choppiness (CHOP) là một chỉ báo được thiết kế để xác định xem thị trường có bị biến dạng (giao dịch đi ngang) hay không bị biến dạng (giao dịch theo xu hướng theo một trong hai hướng). Chỉ số Choppiness là một ví dụ về một chỉ số hoàn toàn không định hướng. CHOP không có nghĩa là để dự đoán hướng thị trường trong tương lai, nó là một số liệu được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường. Một sự hiểu biết cơ bản về chỉ số sẽ là; giá trị cao hơn bằng nhau hơn, trong khi giá trị thấp hơn cho thấy xu hướng.

Lịch sử

Chỉ số Choppiness (CHOP) được tạo ra bởi nhà giao dịch hàng hóa Úc E.W. Dreiss.

Cách tính

100 * LOG10 (SUM (ATR (1), n) / (MaxHi (n) - MinLo (n))) / LOG10 (n)

n = Độ dài khoảng thời gian do người dùng xác định.
LOG10 (n) = cơ số-10 LOG của n
ATR (1) = Phạm vi Đúng Trung bình (Khoảng thời gian 1)
SUM (ATR (1), n) = Tổng của Phạm vi đúng trung bình trên n thanh vừa qua MaxHi (n) = Giá trị cao nhất trong n thanh vừa qua

Cơ bản

  • Là một bộ dao động giới hạn phạm vi, Chỉ số Choppiness có các giá trị luôn nằm trong một phạm vi nhất định. CHOP tạo ra các giá trị hoạt động trong khoảng từ 0 đến 100.
  • Giá trị càng gần với 100, mức độ sứt mẻ (chuyển động ngang) càng cao.
  • Giá trị càng gần 0, thị trường càng có xu hướng (chuyển động theo hướng)
  • Thông thường, các nhà phân tích kỹ thuật sẽ sử dụng một ngưỡng ở cấp cao hơn để chỉ ra thị trường đang chuyển sang lãnh thổ bị sứt mẻ. Tương tự như vậy, sẽ có một ngưỡng ở khu vực thấp hơn để chỉ ra xu hướng lãnh thổ. Các giá trị ngưỡng phổ biến là các truy xuất Fibonacci phổ biến. 61,8 cho ngưỡng cao và 38,2 cho ngưỡng thấp hơn.

Những điều cần tìm

Xác nhận tình trạng thị trường

  • Cách đầu tiên mà các nhà phân tích kỹ thuật có thể sử dụng CHOP là xác nhận các điều kiện thị trường hiện tại. Với các bài đọc trên ngưỡng trên, chuyển động đi ngang có thể dự kiến.
  • Các bài đọc dưới ngưỡng dưới có thể chỉ ra một xu hướng tiếp tục.

Thay đổi xu hướng sắp tới

  • Việc sử dụng thực tế thứ hai cho CHOP là dự đoán những thay đổi trong xu hướng của thị trường. Người ta thường tin rằng thời gian hợp nhất kéo dài (giao dịch đi ngang) được theo sau bởi một giai đoạn kéo dài của xu hướng (chuyển động mạnh, định hướng) và ngược lại.

Tóm lược

Chỉ số Choppiness là một số liệu thú vị có thể hữu ích trong việc xác định phạm vi hoặc xu hướng. Những gì các nhà phân tích cần phải cảnh giác, là xác định khi nào một phạm vi hoặc xu hướng có thể tiếp tục và khi nào nó có khả năng đảo ngược. Cách tốt nhất để thực hiện điều này sẽ là kết hợp CHOP với các công cụ biểu đồ và phân tích bổ sung. Ví dụ: sử dụng CHOP kết hợp với các đường xu hướng và nhận dạng mẫu truyền thống.

Có thể bạn quan tâm