Chỉ báo Know Sure Thing (KST)

Định nghĩa

Chỉ báo Know Sure Thing (KST) là một bộ dao động dựa trên động lượng. KST dựa trên Tỷ lệ Thay đổi (ROC). Biết chắc Điều đó sử dụng bốn khung thời gian khác nhau của ROC và xử lý chúng bằng Đường trung bình động đơn giản. Sau đó, KST sẽ tính toán giá trị cuối cùng dao động giữa các giá trị âm và dương trên và dưới Đường 0. Ngoài ra còn có một đường tín hiệu là SMA của chính đường KST. Về cơ bản, Chỉ báo Biết chắc Điều đó đo lường động lượng của bốn chu kỳ giá riêng biệt. Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng thông tin này để phát hiện ra sự phân kỳ, điều kiện mua quá mức và bán quá mức và giao nhau.

Lịch sử

Chỉ báo Know Sure Thing (KST) được phát triển bởi Martin Pring và được giới thiệu vào năm 1992 trên Tạp chí Stocks & Commodities. Ban đầu, ông gọi chỉ số này là Tỷ lệ Thay đổi Tổng.

Cách tính

Tính toán này đang sử dụng các tham số mặc định trong Tradingview là 10,15,20,30,10,10,10,15,9.

  1. Bốn số đầu tiên (10,15,20,30) đại diện cho độ dài ROC sẽ được sử dụng.
  2. Bốn số thứ hai (10,10,10,15) là độ dài SMA được áp dụng cho độ dài ROC tương ứng của chúng.
  3. Số cuối cùng (9) là độ dài SMA được sử dụng để tính toán đường tín hiệu.

Do đó, trong ví dụ này, trước tiên bạn cần tính ROCMA cho mỗi chu kỳ giá.

ROCMA1 = 10 SMA giai đoạn của 10 giai đoạn ROCROCMA2 = 10 Thời kỳ SMA của 15 Thời kỳ ROCROCMA3 = 10 SMA GIAI ĐOẠN của 20 Thời kỳ ROCROCMA4 = 15 SMA giai đoạn của 30 giai đoạn ROC

Bây giờ bạn đã tính toán tất cả cho ROCMA, KST có thể được tính.

(RCMA1 x 1) + (ROCMA2 x 2) + (ROCMA3 x 3) + (ROCMA4 x 4) = KSTĐường tín hiệu sau đó là SMA 9 chu kỳ của KST

Những điều cần biết

KST lấy Tỷ lệ thay đổi trong bốn khoảng thời gian khác nhau, xử lý chúng bằng các đường trung bình động, cân nhắc và sau đó tính tổng kết quả. Mục đích là để hiểu rõ hơn về động lực cho một công cụ tài chính an toàn cụ thể. Nguyên tắc chung là khi KST dương thì động lượng tăng và khi KST âm thì động lượng giảm. Điều này sẽ chuyển sang thị trường Tăng và Giảm tương ứng.

Một điều cần lưu ý, là các khung thời gian được sử dụng trong các thông số của chỉ báo là do nhà giao dịch quyết định. Pring khuyến nghị rằng khi chuyển đổi giữa các biểu đồ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng; các thông số của chỉ báo nên được chuyển đổi tương ứng. Ví dụ:

Hàng ngày (10, 15, 20, 30, 10, 10, 10, 15, 9)

Hàng tuần (10, 13, 15, 20, 10, 13, 15, 20, 9)

Hàng tháng (9, 12, 18, 24, 6, 6, 6, 9, 9)

Những điều cần tìm

Phân kỳ

Sự phân kỳ xảy ra khi hành động hoặc chuyển động của giá không được xác nhận bởi các chỉ số của chỉ báo. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy động lượng cơ bản hiện tại không hỗ trợ giá và một sự đảo chiều có khả năng xảy ra.

Bullish KST Phân kỳ là khi giá giảm nhưng KST lại tăng.

https://www.tradingview.com/embed/UCsqIT9y/KST giảm giá Phân kỳ là khi giá tăng nhưng KST lại giảm.

Mua quá mức / Bán quá mức

Các điều kiện Quá mua và Quá bán có phần khó xác định hơn liên quan đến KST. Lý do là không giống như các bộ dao động động lượng khác (chẳng hạn như RSI), KST không bị ràng buộc với một phạm vi cụ thể. Do đó, xác định mức mua quá mức và bán quá mức thực sự bằng cách thực hiện một số nghiên cứu và thử nghiệm. Phân tích lịch sử có thể hỗ trợ quá trình này. Hầu hết thời gian, các điều kiện quá mua và quá bán của KST là tốt cho việc xác nhận xu hướng và không nhất thiết phải đảo chiều. Quá mua có thể được coi là một dấu hiệu của sức mạnh trong một thị trường tăng giá, trong khi bán quá mức có thể là một dấu hiệu của sức mạnh trong một thị trường giảm giá.

Đường giao nhau

Có hai loại đường giao nhau khác nhau khi phân tích KST. Có đường giao nhau đường 0 cũng như đường giao nhau tín hiệu. Những đường giao nhau đường 0 thường có rất nhiều độ trễ và không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Mặt khác, sự giao nhau của đường tín hiệu có thể biểu thị một sự thay đổi cơ bản trong động lượng.

Khi đường KST là tiêu cực nhưng vượt lên trên đường tín hiệu, động lượng tăng đang tăng.

Khi đường KST là tích cực và cắt xuống dưới đường tín hiệu, đà giảm đang tăng lên.

Tóm lược

Chỉ báo Know Sure Thing (KST) cũng giống như nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật khác ở chỗ nó có cả điểm mạnh và điểm yếu và không nên được sử dụng như một hệ thống tạo tín hiệu độc lập. Bởi vì chỉ báo sử dụng một loạt các đường trung bình động, nên có độ trễ vốn đã được tích hợp sẵn. Điều này có thể khiến các tín hiệu đơn giản như điểm giao nhau của Đường 0 trở nên không đáng tin cậy. Tuy nhiên, chỉ báo vẫn có thể được coi là hữu ích khi sử dụng các điều kiện quá mua và quá bán, không phải là một cách để dự đoán sự đảo chiều, mà là một cách để xác nhận hướng xu hướng. Sự giao nhau của đường tín hiệu cũng đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc dự đoán biến động giá.

Có thể bạn quan tâm