Abandoned Baby – Bearish

Abandoned Baby – Bearish là một mô hình nến cụ thể thường báo hiệu xu hướng đảo chiều giảm về mặt giá an toàn. Nó được hình thành khi một khoảng trống xuất hiện giữa giá thấp nhất của nến giống doji và thân nến của ngày hôm trước. Thân nến trước đó có màu xanh lá cây, cao và có bóng nhỏ. Nến doji cũng được nối đuôi bởi một khoảng cách giữa điểm giá thấp nhất và điểm giá cao nhất của nến tiếp theo, có màu đỏ, cao và cũng có bóng nhỏ. Bóng nến doji phải hoàn toàn cách biệt bên dưới hoặc bên trên bóng của ngày đầu tiên và ngày thứ ba để có hiệu ứng mô hình Abandoned Baby.

Đầu vào:

Theo truyền thống, mô hình nến này được công nhận cùng với một hướng xu hướng cụ thể, tức là nó có thể quan trọng đối với mô hình nếu giá nói chung đang tăng hoặc giảm. Tùy chọn ‘Phát hiện Xu hướng Dựa trên’ cho phép bạn chỉ định phương pháp nào sau đây sẽ sử dụng để phát hiện xu hướng:

  • SMA50 – chỉ báo so sánh giá hiện tại của biểu tượng với Đường trung bình động đơn giản (SMA) của nó với độ dài 50. Nếu giá hiện tại thấp hơn SMA, chuyển động giá này được coi là xu hướng giảm. Nếu giá nằm trên đường SMA, đó là một xu hướng tăng.
  • SMA50, SMA200 – chỉ số so sánh riêng giá hiện tại với SMA50 và SMA50 với SMA200. Nếu giá hiện tại nằm trên SMA50 và SMA50 nằm trên SMA200, đây được coi là một xu hướng tăng. Nếu giá dưới SMA50 và SMA50 dưới SMA200, đây là một xu hướng giảm.
  • Không phát hiện – chỉ báo không tính đến xu hướng giá.

Bằng cách so sánh hai SMA khác nhau, tùy chọn ‘SMA50, SMA200’ chỉ phát hiện các xu hướng mạnh hơn. Khi xu hướng yếu và điều kiện trên không được đáp ứng, sẽ không có mô hình nào được phát hiện. Ngược lại, tùy chọn ‘SMA50’ cũng sẽ phát hiện các xu hướng yếu hơn.

Có thể bạn quan tâm